INFORMAČNÍ ZPRÁVA:

Tyto stránky byly na objednávku vytvořeny z důvodu zajištění reklamy dovolených od společnosti KT2 SP. z.o.o. a také díky velmi dobrých zkušeností se společností KT2 SP. z.o.o.

Tato společnost dle našich informací poskytovala dovolené bezproblémově 6let a od Března 2019 vznikl nějaký problém společnosti KT2, kdy odletělo už pouze jen pár zákazníků a ostatní se odletu nedočkali. Tato situace nás velmi mrzí a proto prosíme všechny poškozené aby kontaktovali Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, oddělení hospodářské kriminality, Divadelní 879/3, 74101 Nový Jičín a přidali se k našemu spisu. Číslo jednací: KRPT-68985-38/TČ-2019-070481